S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Conclusions from the Vienna Focus Group 20-21 February

Ing. arch. Vít Řezáč

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten