Publikace

DETLUP Razvitije cerez territorialnoe planirovanie

Ing. arch. Vít Řezáč

Stať pojednává o systému české územně plánovací legislativy pro potřeby porovnání se systémy v Polsku, Mad´arsku a na Slovensku. Sborník je určen pro plánovače v Moldávii, Ukrajině a Gruzii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten