S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

DETLUP Razvitije cerez territorialnoe planirovanie

Ing. arch. Vít Řezáč

Stať pojednává o systému české územně plánovací legislativy pro potřeby porovnání se systémy v Polsku, Mad´arsku a na Slovensku. Sborník je určen pro plánovače v Moldávii, Ukrajině a Gruzii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten