S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Mitte Altona - hledání modu vivendi

Ing. arch. Vít Řezáč

Představení nových nástrojů územního plánování pro zajištění veřejného zájmu ve velkých rozvojových projektech na příkladu přestavby brownfieldu nákladového nádraží Mitte Altona.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten