S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Facade Costs vrs Client Requirements

Ing. arch. Vít Řezáč

The text compares client requirements on facades and thier impact to the costs. The optimal price solution can be reached during permanent communication between both parties: client and manufacturer.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten