Publikace

Obsahové standarty územních plánů v zemích EU

Ing. arch. Vít Řezáč

Něemcko, Itálie, Rakousko

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten