Publikace

O práci mladých územních plánovačů na kongresu ISoCaRP

Ing. arch. Vít Řezáč

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten