Publikace

Izolace '99 - Sanace vlhkého zdiva

doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten