S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Příslušenství bytu - zařizovací předměty a výtokové armatury, napojení na ZTI

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten