Publikace

Příslušenství bytu - zařizovací předměty a výtokové armatury, napojení na ZTI

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten