S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ochrana kanalizačních systémů před nežádoucími látkami

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten