S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Technická zařízení budov - C hromosvod, vertikální doprava

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten