Publikace

Modernizace a rekonstrukce zdravotně technických, plynových a dalších zařízení v objektech bytové výstavby

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten