S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Pracoviště globalizované vědy

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Nové ústavy molekulární bilogie a genetiky, nové trendy, dispoziční řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten