Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Pracoviště globalizované vědy

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Nové ústavy molekulární bilogie a genetiky, nové trendy, dispoziční řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten