Publikace

Dostavba výzkumných laboratoří na pracovišti experimentální medicíny IKEM

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Recenze realizované budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten