S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Dostavba výzkumných laboratoří na pracovišti experimentální medicíny IKEM

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Recenze realizované budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten