Publikace

Úvodník - monočíslo o zdravotnických stavbách

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Základní informace o navrhování a humanizaci zdravotnických staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten