Publikace

Zelená architektura - úvod do problematiky

doc. Ing. arch. Eduard Schleger

Zelenou architekturu také nazýváme architekturou ekologickou, sluneční či solární a samozřejmě také udržitelnou. Green architecture je ve světě nejvíce užívaný název pro udržitelný způsob stavění. Jaké jsou zásady pro navrhování Zelené architektury a jak Zelená architektura vznikala?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten