Publikace

Expedícia 1954. Dokumentácia sídel južného a východného Slovenska pražskými študentmi architektúry.

Mgr. Maroš Volovár

V 50. rokoch minulého storočia prebiehalo na Slovensku viacero terénnych prieskumov kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podieľali i českí odborníci a študenti. Dokumentáciu jednej takejto expedície z r. 1954 uchováva archív Krajského pamiatkového úradu v Prešove: vyše 800 fotografických negatívov prevažne vidieckych stavieb je cenným obrazovým prameňom k poznaniu stavebného obrazu južného a východného Slovenska pred výraznejším nástupom industrializácie. V pätici autorov dokumentácie sa podarilo identifikovať študentov architektúry pražského ČVUT a jedného ich pedagóga.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten