Publikace

Vícepodlažní dřevostavby a jejich vliv na životní prostředí

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

V současné době lze zaznamenat rostoucí počet realizovaných vícepodlažních budov s dřevěnou nosnou konstrukcí. Limity maximální výšky dřevostaveb se posunují stále dál, respektive výše. Ovšem stále se jedná spíše o samostatné příklady. Tyto budovy ale ukazují jasný trend nových možností využití dřeva. Vesměs všechny tyto realizace jsou prezentovány jako budovy šetrné k životnímu prostředí. Může být ale budova skutečně ekologická, když při její realizaci dochází například k přepravě kompletní nosné konstrukce přes oceán? Udržitelnost zároveň nespočívá pouze v konkrétních dopadech použitých materiálů, procesů a technologií na životní prostředí. Jedním z aspektů trvalé udržitelnosti je také schopnost budovy reagovat na změny v požadavcích na její využití. Může dřevěná konstrukce vícepodlažní budovy konkurovat variabilitě volné dispozice tradičního železobetonového skeletu? Náš příspěvek se zaměřuje na konkrétní realizace vícepodlažních dřevostaveb, u kterých si klademe otázky na jejich deklarovanou ekologičnost. Cílem našeho příspěvku je hledání otázek a odpovědí, kdy je uplatnění dřeva pro konstrukci vícepodlažních budov smysluplné a kdy může být naopak vhodnější využít tradiční konstrukční systémy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.