Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Stavba na rohu. Polyfunkčný dom Bratislava. A B. K. P. Š.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Nový polyfunkčný dom v Bratislave. Vysoké nároky na stavbu súčasného mestského domu. Odlišnosť od exhibičnej vilovej architektúry. Analýza formy nároží. Kontext s okolím. Súvislosť so súčasnými tendenciami v architektúre. Hodnotenie architektonickej kvality.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.