Publikace

Rekreační a sportovní komplex PARK HOLIDAY v Praze Benicích

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Článek pojednává o rekreačním a sportovním komplexu PARK HOLIDAY v Praze Benicích

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten