Publikace

Hliněný val Michovka v Průhonicích

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten