Publikace

Rybářská bašta v Průhonicích, experimentální stavba z nepálené hlíny

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten