Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

K některým aspektům autorství a autorskoprávní ochrany architektonických autorských děl ze 60. a 70. let 20. století v souvislosti s památkovou péčí

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Výklad vztahu autorského práva k architektonickému dílu v souvislosti s památkovou ochranou architektonických děl z druhé poloviny dvacátého století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten