S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

K některým aspektům autorství a autorskoprávní ochrany architektonických autorských děl ze 60. a 70. let 20. století v souvislosti s památkovou péčí

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Výklad vztahu autorského práva k architektonickému dílu v souvislosti s památkovou ochranou architektonických děl z druhé poloviny dvacátého století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten