Publikace

O potřebnosti či nepotřebnosti hlavních architektů měst a jejich postavení v místní správě

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Výklad věcných a právních souvislostí a náležitostí činnosti hlavních architektů měst a obcí a jejich postavení v systému lokální (komunální) veřejné správy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten