Závěrečné práce

Vysokoškolské koleje

Bc. Vojtěch Smejkal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je navrhnout ubytování v areálu vysokoškolského kempusu v Cáchách. Objekt je určen pro studenty doktorantských oborů a hostující profesory na univerzitě. Záměrem je vytvořit ubytování hotelového standardu s rozšířenými prostorami pro studium a odpočinek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.