S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Úvahy o smyslu a účelu prostorového/územního plánování a jeho vztahu k plánování urbálnímu a krajinnému

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Stať přináší nové poznatky ke smyslu a účelu prostorového/územního plánování a jeho vztahu k plánování městskému a krajiny

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten