Publikace

Úvahy o smyslu a účelu prostorového/územního plánování a jeho vztahu k plánování urbálnímu a krajinnému

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Stať přináší nové poznatky ke smyslu a účelu prostorového/územního plánování a jeho vztahu k plánování městskému a krajiny

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten