Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM U RADNICE

Tadeáš Malenda

Anotace

Řešíme otázku doplnění chybějícího bloku u radnice. Tři bytové domy doplňují zástavbu hned vedle centra a navazují na historickou uliční čáru. Hlavním tématem je otevření úzké ulice Radniční, která slouží jako východní průchod do samotného centra Náchodu. Návrh bytového domu v této lokalitě by měl respektovat historickou stránku města, horizontální tvarovost, doplňovat chybějící urbánní tvar a zachovat funkčnost existujících prvků města. Ve svém návrhu jsme společně se dvěma plynule navazujícími bytovými domy vytvořili nový vnitroblok, průchody, oživili parter a nabídli nové lukrativní prostory pro bydlení. Obyvatel bytového domu tak má možnost najít trochu klidu v centru města, a zároveň využít všechny tyhle nové prostředky pro bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov