Publikace

Nový stavební zákon s komentářem pro praxi

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Komentář k novému stavebnímu zákonu, prováděcím předpisům k němu, správnímu řádu, zákonu o vyvlastnění a souboru (přehledu) právních předpisů souvisejících s výstavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten