Závěrečné práce

OBEC SVATAVA

Uher Viktor

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá urbanismem obce Svatavy vyskytující se v blízkosti města Sokolova a dvou nově vznikajících jezer hydrickou rekultivací hnědouhelných dolů. Jezera Medard a jezera Jiří. Hledá hranice a možnosti budoucího rozvoje a propojení nových krajinných prvku daného území se současnou zástavbou tak, aby Svatava co nejlépe využila externality z nově vznikajících změn v okolní krajině. Návrh se blíže zabývá pobřežím jezera Medard, jakožto první fáze možného rozvoje obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.