S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Praktická příručka plánování území a projektování staveb

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Komplexní publikace o plánovacích dokumentech a procesech a o projektových dokumentech a procesech ve výstavbě se zvláštním zaměřením na profesní standardy výkonů a standardy dokumentace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten