Publikace

Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2012)

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice památkové péče ve středočeském regionu, vydaných v průběhu roku 2012

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten