S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Z odborného tisku. Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2010.

Mgr. Blanka Kynčlová

Bibliografie článků o problematice průzkumů památek vydaných v průběhu roku 2010.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten