S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Strong Form in a Weak World

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Integrated technical and Econimocal High School ISŠTE, Sokolov. A Hybrid, even in architecture, must demonstrate its viability and create a new reality, even at the cost of its form having no parallels and thus not immediately fitting into the world.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten