Publikace

Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu, rozhovor s Romanem Kouckým

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten