S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Urbanismus jako autorské dílo

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autorský čin, kompozice a krása územního plánu, dlouhodobý obraz města, vize.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten