Publikace

Urbanismus jako autorské dílo

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Autorský čin, kompozice a krása územního plánu, dlouhodobý obraz města, vize.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten