S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Roman Koucký, Střed středu

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Formování představy o budoucnosti území bývalého Masarykova nádraží Praha, náměstí mezi věžemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten