Publikace

Kavárna Starý palác

prof. Ing. arch. Roman Koucký

I my se domníváme, že současnost je součástí historie, a že současná doba má zcela stejná práva jako měly doby minulé. Proto se snažíme, s plným porozuměním historii a s vizí současné architektury, nabídnout nový pohled na celou akropoli Vyšehradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten