S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kavárna Starý palác

prof. Ing. arch. Roman Koucký

I my se domníváme, že současnost je součástí historie, a že současná doba má zcela stejná práva jako měly doby minulé. Proto se snažíme, s plným porozuměním historii a s vizí současné architektury, nabídnout nový pohled na celou akropoli Vyšehradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten