Publikace

Městské zásahy Praha 2010

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Katalog Výstavy Městské zásahy 2010, řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten