Publikace

Kniha s provokujícím názvem Úřad kreátora je shrnutím názorů Romana Kouckého na vztah současné architektury a památkové péče.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten