S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Elementární urbanismus

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Popisuje hledání minimální prakticky použitelné metody zpracování územního a regulačního plánu a celkové nahlížení na správu daného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten