Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DOM ŽIŽKOV

Natália Darášová

Anotace

Cieľom tohto projektu bolo navrhnúť bytový dom na narožnú severovýchodnú parcelu medzi ulicami Koněvová a Ostromečská. Návrh objektu kopíruje hranice parcely a skladá sa z piatich poschodí. V parteri sa nachádza obchod s bistrom pristupným z oboch priľahlých ulíc. Dispozičné riešenia sú navrhnuté v troch variantach. Prístup do spoločného vnitrobloku je riešený zo vstupnej haly rezidenčnej jednotky. Návrh zahŕňa garáže pod celým blokom. Na fasáde sa zobrazuje symetria okenných otvorov na šedej omietke, v parteri a v odsadených častiach je zvolený tehlový obklad.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel