S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Úprava ulice 5. května, Dobřichovice

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová

Nová úprava ulice 5. května, Dobřichovice Praha- západ

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten