Lidé

Ing. arch. Edita Lisecová

odborná asistentka ateliéru Koucký

Architektka, asistentka ateliéru. Má za sebou přes 10 let praxe v architektonické kanceláři Romana Kouckého, je spoluautorkou realizací veřejného prostranství, studií a projektů celé škály měřítek včetně zkušenosti s územním plánováním. Je úspěšnou spoluřešitelkou několika projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Spolupracuje s Ústavem urbanismu zejména na výzkumných projektech a konferencích Inventura urbanismu.

"Učím ráda, těší mne, že se studenti vracejí a mám radost, když vidím, jak se posouvají. Věřím, že kolik energie investuji, tolik se vrátí. Ať už jde o studenty v ateliéru, akademický senát nebo jiné dění na FA. Myslím si, že škola je tu v první řadě pro studenty a nikoliv studenti pro školu."

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout