S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rekonstrukce Besídky ve Slavonicích

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Rekonstrukce Besídky ve Slavonicích

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten