Závěrečné práce

Dům Průtah

Hejnic Šimon

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

DŮM PRŮTAH JE SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ PROPOJENÝCH PASÁŽÍ A PODZEMÍM. HLAVNÍM TÉMATEM NÁVRHU NEBYLO ABSOLUTNÍ SLEDOVÁNÍ KONTEXTU MÍSTA, ALE HLEDÁNÍ IDEÁLNÍ PŘÍVĚTIVÉ FORMY A PROPORCÍ MĚSTSKÉHO BYTOVÉHO DOMU V KONTEXTU SOUČASNÝCH, PŮDORYSNĚ MOHUTNÝCH A MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍCH STAVEB. NÁVRH VĚDOMĚ NAVAZUJE NA FORMY HUSTĚ ZASTAVĚNÝCH BLOKŮ PŘI VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ (PRAGO UNION, ŠTĚPÁNSKÁ PASÁŽ, LANGHANS) A TAKÉ NA ATYPICKÝ ČINŽOVNÍ „DVOJDŮM“ Z 19. STOLETÍ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.