S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Památková péče se musí změnit

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten