S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Kniha mapuje celoživotní dílo architekta profesora Jana Bočana a jeho spoluautorů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten