S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Essay in the book is about rebuilding Premyslide castle and the chapter on the dean's Archdiocese Museum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten