S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Vstupní objekt do punkevních jeskyní

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

vstupní objekt

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten