S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Cena náměstí je ve volném prostoru

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten