Publikace

Konstrukční systém vily v Berouně

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Konstrukční detail vily

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten